מכרזים

מכרז 3/2017 לביצוע עבודות מסגרות אומן במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בת"א יפו