מכרזים סגורים

מכרז 2/2022 לפיתוח, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת בקרה, ניהול וניטור אנרגיה באתרים עירוניים בתל אביב-יפו

  • מס. מכרז:
  • 2/2022
  • פורסם בתאריך:
  • 13/09/22
  • סטטוס:
  • מכרז סגור
  • מועד רכישה:
  • 15/09/2022
  • מחיר רכישה:
  • 2,500 ש"ח
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 16/02/2023 בשעה 12:00

 

חזרה לרשימת המכרזים הסגורים