מכרזים

מכרז מס' 6/2018 להספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מסכי תוצאות במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב – יפו