מכרזים

מכרז מס' 7/2018 לאספקת והתקנת מושבי האצטדיון במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב – יפו – שלב א'