מכרזים סגורים

מכרז מס' 5/2018 למתן זכויות פרסום על מתקנים עירוניים מוארים במרפסת בניין עיריית תל אביב -יפו ואחזקתם

  • מס. מכרז:
  • 5/2018
  • פורסם בתאריך:
  • 23/10/18
  • סטטוס:
  • מכרז סגור
  • מועד רכישה:
  • 29/10/18
  • מחיר רכישה:
  • 2000 ש"ח + מע"מ
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 01/11/2018 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות:
  • 12/11/2018 בשעה 12:00

 

חזרה לרשימת המכרזים הסגורים