מכרזים סגורים

מכרז מס' 2/2018 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקנים עירוניים מוארים מסוג "בילבורד" ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו בעיר תל אביב – יפו

  • מס. מכרז:
  • 2/2018
  • פורסם בתאריך:
  • 06/08/18
  • סטטוס:
  • מכרז סגור
  • מועד רכישה:
  • 8/8/2018
  • מחיר רכישה:
  • 3510 ש"ח כולל מע"מ
  • מועד כנס משתתפים:
  • 15/08/2018 בשעה 11:00
  • מקום מפגש הכנס:
  • בבניין מס' 10, קריית עתידים, בחדר ישיבות הנהלה.
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 29/8/2018 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות:
  • 8/10/2018 בשעה 12:00.

 

חזרה לרשימת המכרזים הסגורים