מכרזים פתוחים

מכרז מס' 1/2024 רכישת מתקנים פוטו-וולטאים תכנונם, אספקתם, התקנתם על גבי נכסי העירייה בתל אביב-יפו ומתן שירותי תחזוקה

 

חזרה לרשימת המכרזים הפתוחים