מכרזים סגורים

מכרז מס' 1/2019 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים תכנונם, אספקתם, התקנתם ומתן שירותי תחזוקה על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב-יפו

  • מס. מכרז:
  • 1/2019
  • פורסם בתאריך:
  • 26/09/19
  • סטטוס:
  • מכרז סגור
  • מועד רכישה:
  • החל מיום 7/10/19
  • מחיר רכישה:
  • 2500
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 13/11/19 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות:
  • 26/11/2019 בשעה 12:00

 

חזרה לרשימת המכרזים הסגורים