מכרזים

מכרז מס' 1/2019 לרכישת מתקנים פוטו-וולטאים תכנונם, אספקתם, התקנתם ומתן שירותי תחזוקה על גבי גגות נכסי העירייה בתל אביב-יפו

  • מס. מכרז:
  • 1/2019
  • פורסם בתאריך:
  • 26/09/19
  • סטטוס:
  • מכרז פתוח
  • פרויקט:
  • גגות סולארים
  • מועד רכישה:
  • החל מיום 7/10/19
  • מחיר רכישה:
  • 2500
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 28/10/19 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות:
  • 17/11/2019 בשעה 12:00
  • הערות:
  • על אף האמור, בשל תקופת החגים לא ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הרשות בין התאריכים 8/10/2019 ועד 21/10/2019