מכרזים

מכרז מס' 4/2018 להספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של תשתיות ומערכות תקשורת, ביטחון ומולטימדיה במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב – יפו