מכרזים סגורים

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז להקמה והפעלה של מרכזי אנרגיה קטנים המונעים בגז טבעי והמחוברים לרשת החלוקה בשכונת 3700 בתל אביב יפו

  • מס. מכרז:
  • 2/2019
  • פורסם בתאריך:
  • 30/10/19
  • סטטוס:
  • מכרז סגור
  • מועד רכישה:
  • 30/10/2019
  • מחיר רכישה:
  • 3,000 ש"ח
  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:
  • 03/10/2021 בשעה 12:00
  • מועד הגשת הצעות:
  • בוטל

 

חזרה לרשימת המכרזים הסגורים