שפע טל

קידום תב"ע להקמת מגדלי משרדים ושטחי מסחר במתחם של 36 דונם, בשטח הממוקם בצלע הדרום-מזרחית של צומת קפלן. כמחצית המתחם מוחכר להסתדרות ולגורמים פרטיים.

אושרה תוכנית האב למתחם ופרוגרמה של 450%-700% למגורים ותעסוקה.

שיווק הפרויקט הוחזר לאחריות העיריה.