שוק עליה

קידום תב"ע  לבניית 77 יח"ד בשני בניינים ובתמורה , בניין אחד שיכלול 70 יח"ד שמיועדות להשכרה ע"י העירייה. בנוסף היזם יבנה עבור העירייה חניון ציבורי בן כ-260 מקומות חניה ויבצע עבודות פיתוח בתחום המתחם.
השטח שווק ונמצא בהליכים לקידום ע"י היזם.