ריהוט רחוב

פרסום על גבי תחנות אוטובוס, מכוונים, עמודורים (עמודי שמות הרחובות) ומתקני פרסום עגולים.
בהמשך למכרז אשר פרסמה הרשות, החל משנת 2008 אחראית חברת JCDecaux על התקנה, תחזוקה, ותפעול של מתקני ריהוט הרחוב לרבות זכויות פרסום על מתקנים אלו.