סיבים אופטיים

הרשות אחראית על ניצול תשתיות העיר לצורך הנחת קנים ריקים שישמשו את חברות התקשורת להנחת סיבים אופטיים.

במסגרת פרויקט זה מניחה הרשות צנרת ייעודית המשמשת את חברות התקשורת להנחת סיבים אופטיים עבור השירותים המסופקים על ידן.

הפרויקט הינו פרויקט מתמשך.