נון סטופ דיגיתל

הרשות הקימה מערכת אשר שולבה בכרטיס ה"דִיגִיתֶל" – כרטיס התושב החדש של תושבי העיר. מערכת זו אפשרה ביצוע רכישות ומימוש הטבות והנחות בבתי עסק. באופן זה יהווה כרטיס התושב מועדון לקוחות של תושבי העיר, וזאת חלף פעילות מועדון מקסימום תל אביב שסיים את פעילותו במהלך שנת 2014. כרטיס הדיגיתל קושר לכרטיס האשראי של הלקוח. הפעילות בוצעה ע"י חברת מולטיפס אשר זכתה במכרז שפרסמה הרשות.

הפרויקט הסתיים במרץ 2017.