מתקני פרסום עירוני

ברחבי העיר פרוסים מתקנים לפרסום עירוני מסוג בילבורד ומתקני פרסום על עמודי תאורה מסוג נונסטופ.
במהלך 2016 קיימה הרשות מכרז למתן שירותי תחזוקה ותפעול של מתקנים אלו בו זכתה חברת ברעם פרסום מקורי בע"מ.