מרפסת העירייה

שלטי פרסום על 2 דפנות מרפסת העיריה הממוקמת בין הרחובות אבן גבירול ומלכי ישראל. חברת מגה מדיה פרסום חוצות בע"מ זכתה במכרז שפירסמה הרשות ומתפעלת את המתקנים החל משנת 2019. בחודש מאי 2019 הוחלפו המתקנים למתקני שילוט דיגיטאלים.