מקסימום תל אביב

כרטיס תושב משולב עם כרטיס אשראי שהעניק הטבות ייחודיות לתושבי העיר.

הפרויקט הסתיים בשנת 2014.