מד"א – בזל

הרשות מנהלת את פרויקט השבחת המתחם באמצעות שינוי תב"ע ולאחר מכן שיווק המתחם