מגרש מס' 3

הרשות ניהלה פרויקט לשיווק מגרש בבעלות העירייה המצוי בשכונת יד אליהו. המגרש שווק ונמצא בהליכים לקידום ע"י היזם.