חווה חקלאית

בין השנים 2008-2018 ניהלה הרשות את חוות תלמי אביב הצמודה לגני יהושע, באופן שיאפשר את פיתוחה ושימוש בשטחה הנרחב של החווה לטובת תושבי העיר והציבור הרחב כמרכז פנאי ובילוי בטבע, זאת לצד המשך פעילותו של בית הספר החקלאי ההפועל בשטח החווה.

בתחילת שנת 2019 הועבר ניהול המתחם לחברת גני יהושע.