הקמת מרכז לוגיסטי לשירותים עירוניים בצומת חולון

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו ביצעה עבור  עיריית תל אביב- יפו , הקמת מתחם שירותים עירוניים, לרבות מרכז לוגיסטי, בצומת חולון, מתחם הכולל בינוי של כ- 6,000 מ"ר וכן כ- 20,000 מ"ר פיתוח וחניות.

הפרויקט הסתיים בשנת 2013.