העתקת מבנים

פרויקט ייחודי להעתקת 5 מבנים היסטוריים מרחוב קפלן למקומם החדש במתחם שרונה כדי למנוע את הריסתם בעת ביצוע פרויקט הרחבת צומת קפלן.

הפרויקט הסתיים בשנת 2005.