גגות סולארים

הרשות מקימה פאנלים סולאריים לייצור חשמל על גגות נכסים עירוניים. במסגרת זו, הקימה הרשות 38 מערכות על גגות בתי ספר במתכונת האסדרה השישית ובמתכונת מונה נטו.

במסגרת הפרויקט, משמשת הרשות יזם המתקין מתקנים סולאריים במימון עצמי, בתמורה לעמלה מתוך החיסכון בחשמל של הנכס הרלוונטי. בנוסף, הרשות מקימה מערכות נוספות עבור העיריה על גגות מבנים עירוניים שונים, בהן היא משמשת כמנהלת הפרויקט מטעם העיריה.

מפת פאנלים סולאריים לייצור חשמל על גגות נכסים עירוניים