מתקנים סולאריים

הרשות מקימה מערכות פוטו-וולטאיות הכוללות פאנלים סולאריים לייצור חשמל על גגות נכסים עירוניים. במסגרת זו, הקימה הרשות עשרות מערכות על גגות בתי ספר ומבני ציבור אחרים בהתאם לאסדרות השונות אשר הנקבעות ע"י רשות חשמל.

במסגרת הפרויקט, משמשת הרשות יזם המתקין מתקנים סולאריים במימון עצמי, בתמורה לעמלה מתוך החיסכון בחשמל של הנכס הרלוונטי.

עד כה הוקמו עד כה במסגרת פרויקט זה כ-100 מערכות בהספק כולל של כ-7 מגה וואט.