בנה דירתך ביפו

בניית 95 יחידות דיור לזוגות צעירים תושבי יפו.

הסתיים בשנת 2003.