בית ספר היובל

רשות ביצעה עבור העירייה את פרויקט הקמת מבנה בית ספר שיכלול 2 קומות של כיתות לימוד, חדרים נוספים ואולם ספורט בשטח כולל ברוטו של כ – 1600 מ"ר .

הפרויקט הסתיים בשנת 2014.