בית ספר אנטיגונוס

הרשות ביצעה עבור עיריית ת"א יפו את פרויקט בניית בי"ס אנטיגונוס. המתחם משתרע על שטח של כ- 3.6 דונם כאשר מתוכם 2,880 מ"ר הינם לבנייה חדשה ו- 800 מ"ר הנותרים שופצו.

הפרויקט הסתיים בשנת 2014.