בי"ס צוקי אביב

הרשות ביצעה עבור עיריית תל-אביב יפו את פרויקט הקמת בית ספר יסודי ואשכול גנים בשכונת צוקי אביב, ברחוב יאיר רוזנבלום 12 בתל אביב יפו. הפרויקט כולל תכנון, הוצאת היתרים ופיקוח עליון על  הקמת בית ספר יסודי הכולל 18 כיתות ואשכול גנים של 5 כיתות גן בהתאם לפרוגרמה העירונית.

הפרויקט הסתיים בספטמבר 2016.