בי"ס כוכב הצפון

הרשות ביצעה עבור עיריית ת"א-יפו פרויקט להקמת מבנה בית ספר יסודי, בשטח כולל ברוטו בן כ-2,300 מ"ר, אשר יכלול 12 כיתות לימוד, מעבדות, חדרי טכנולוגיה, שירותים, חדר מורים והנהלה, ספרייה, מחסנים ושטחי פיתוח.

הפרויקט הסתיים בספטמבר 2015.