בי"ס הר נבו

הרשות ביצעה עבור עיריית ת"א-יפו את פרויקט הקמת בית ספר יסודי ברחוב הר נבו 4 בתל אביב יפו. הפרויקט כולל  תכנון, הוצאת היתרים ופיקוח עליון על הקמת בית ספר יסודי. 12 מתוך כיתות בית הספר יתבססו על שיפוץ חלק מהמבנים הקיימים ותוספת בינוי.

הפרויקט הסתיים בספטמבר 2016.