בי"ס גרץ

הרשות ביצעה עבור עיריית תל-אביב יפו את פרויקט תוספת הבניה של כיתות לימוד ואולם ספורט בביה"ס גרץ הממוקם ברחוב אד"ם הכהן. הפרויקט כלל הקמת 6 כיתות ואולם ספורט למבנה ביה"ס הקיים, הוצאת היתר הריסה לאולם הספורט הקיים במגרש והריסתו בהתאם להיתר.

הפרויקט הסתיים באוגוסט 2016.