אצטדיון בלומפילד

הרשות מנהלת עבור עיריית תל-אביב יפו את פרויקט שדרוג אצטדיון בלומפילד אשר יכיל בסיומו של הפרויקט 29,000 מקומות ישיבה.

הפרויקט מבוסס על הגדלת טריבונות המושבים, לרבות הקמת טריבונות חדשות תוך ניצול החלל הנוצר תחתיהן ליצירת שטחי התכנסות מרווחים לקהל, שטחי מזנונים ושירותים, מתחמי עבודה לתקשורת, שטחי תפעול ומנהלה, אולמות אח"מים, תאי צפייה, טיפול בהסדרי נגישות כנדרש, קירוי האצטדיון ועוד.

האיצטדיון נפתח לפעילות באוגוסט 2019.