אוטו-תל שיתוף מכוניות

עיריית ת"א יפו והרשות הקימו מערך שירות של שיתוף מכוניות (Car Sharing) בתל אביב, על בסיס עקרון דומה לזה של מערך התל אופן. מערך שיתוף המכוניות מעמיד לרשות המנויים – תושבי אזור הפריסה והמבקרים בו – 260 מכוניות הפרוסות ברחבי העיר. במסגרת השירות מנוי יכול לשכור רכב בנקודה א' ולהחזירו לנקודה ב' באזור מתן השירות.

בהתבסס על בחינת מערכים דומים בעולם, סבורה הרשות כי השקת המערך עשויה להפחית בעתיד את כמות המכוניות בעיר ובהתאם הפחתת הנסיעה, לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את פליטת המזהמים בתחומי העיר.

לשם הקמה, תפעול ואספקת השירות התקשרה הרשות עם חברת car2go שיתוף רכבים TLV. השירות הושק באוקטובר 2017.

מיום ההשקה המסחרית ועד חודש מרץ 2019 נעשו בשירות למעלה מרבע מיליון נסיעות.

לאתר אוטותל:
www.autotel.co.il