חדשות

פורסם מכרז 5/2018 מתן זכויות פרסום על מתקנים עירוניים מוארים במרפסת בניין עיריית תל אביב-יפו ואחזקתם

24/10/2018