שיווק פרוייקטי נדל"ן

הרשות מטפלת בנכסים אשר השבחתם כרוכה בקידום תב"עות, הסכמי פינוי ובביצוע שיתוף פעולה עסקי עם בעלי האינטרסים השונים בנכסים. כמו כן, מתאמת הרשות את פעולותיה עם גופים שלטוניים במתחמים בהם השבחתם כרוכה בשיתוף פעולה עם גורמים אלו.

פרוייקטים בתחום שיווק נדל"ן

 • שפע טל

  קידום תב"ע להקמת מגדלי משרדים ושטחי מסחר במתחם של 36 דונם, בשטח הממוקם בצלע הדרום-מזרחית של צומת קפלן. כמחצית המתחם מוחכר להסתדרות ולגורמים פרטיים.

  אושרה תוכנית האב למתחם ופרוגרמה של 450%-700% למגורים ותעסוקה.

  שיווק הפרויקט הוחזר לאחריות העיריה.

 • שוק עליה

  קידום תב"ע  לבניית 77 יח"ד בשני בניינים ובתמורה , בניין אחד שיכלול 70 יח"ד שמיועדות להשכרה ע"י העירייה. בנוסף היזם יבנה עבור העירייה חניון ציבורי בן כ-260 מקומות חניה ויבצע עבודות פיתוח בתחום המתחם.
  השטח שווק ונמצא בהליכים לקידום ע"י היזם.

 • רוטשילד בת ים

  שיווק החלקה משתרעת על שטח שגודלו 4,297 מ"ר וממוקמת בפינת הרחובות בלפור ורוטשילד בבת ים. על החלקה בנויים מבנים חד ודו קומתיים בשטח כולל של כ – 1,200 מ"ר.
  השטח שווק ונמצא בהליכים לקידום ע"י היזם.

 • בית הנערה

  הרשות מנהלת פרויקט לשיווק מגרש בבעלות העירייה המצוי בהוד השרון. הפרויקט נמצא בשלבי אישור תב"ע והכנת מכרז לשיווק המגרשים

 • מד"א – בזל

  הרשות מנהלת את פרויקט השבחת המתחם באמצעות שינוי תב"ע ולאחר מכן שיווק המתחם

 • מגרש מס' 3

  הרשות ניהלה פרויקט לשיווק מגרש בבעלות העירייה המצוי בשכונת יד אליהו. המגרש שווק ונמצא בהליכים לקידום ע"י היזם.

עוד תחומי פעילות