פרסום

הרשות מטפלת במתקני הפרסום העירוניים ובשיווקם. במסגרת זו, ממפה הרשות את כל מתקני הפרסום, קובעת אסטרטגיות לשיווקם ועורכת מכרזים המותאמים לכל מדיה ומדיה ולשחקנים הפעילים בשוק הפרסומי הספציפי. כמו כן, פועלת הרשות לפיתוח מיזמים פרסומיים חדשים ברחבי העיר.

פרויקטים בתחום הפרסום

ריהוט רחוב

ריהוט רחוב

פרסום על גבי תחנות אוטובוס, מכוונים, עמודורים (עמודי שמות הרחובות) ומתקני פרסום עגולים.
בהמשך למכרז אשר פרסמה הרשות, החל משנת 2008 אחראית חברת JCDecaux על התקנה, תחזוקה, ותפעול של מתקני ריהוט הרחוב לרבות זכויות פרסום על מתקנים אלו.

בילבורדים

בילבורדים

ברחבי העיר פרוסים כ-50 מתקני פרסום מסוג בילבורד בשטחים עירוניים. בהמשך למכרז אשר פרסמה הרשות, החל משנת 2008 אחראית חברת רפיד ויז'ן על הצבה אחזקה ופרסום על מתקנים אלו.

מתקני פרסום עירוני

מתקני פרסום עירוני

ברחבי העיר פרוסים מתקנים לפרסום עירוני מסוג בילבורד ומתקני פרסום על עמודי תאורה מסוג נונסטופ.
במהלך 2016 קיימה הרשות מכרז למתן שירותי תחזוקה ותפעול של מתקנים אלו בו זכתה חברת ברעם פרסום מקורי בע"מ.

עוד תחומי פעילות