פרסום

הרשות מטפלת במתקני הפרסום העירוניים ובשיווקם. במסגרת זו, ממפה הרשות את כל מתקני הפרסום, קובעת אסטרטגיות לשיווקם ועורכת מכרזים המותאמים לכל מדיה ומדיה ולשחקנים הפעילים בשוק הפרסומי הספציפי. כמו כן, פועלת הרשות לפיתוח מיזמים פרסומיים חדשים ברחבי העיר.

פרויקטים בתחום הפרסום

 • ריהוט רחוב

  פרסום על גבי תחנות אוטובוס, מכוונים, עמודורים (עמודי שמות הרחובות) ומתקני פרסום עגולים.
  בהמשך למכרז אשר פרסמה הרשות, החל משנת 2008 אחראית חברת JCDecaux על התקנה, תחזוקה, ותפעול של מתקני ריהוט הרחוב לרבות זכויות פרסום על מתקנים אלו.

 • בילבורדים

  ברחבי העיר פרוסים כ-50 מתקני פרסום מסוג בילבורד בשטחים עירוניים. חברת חוצות זהב בע"מ זכתה במכרז שפירסמה הרשות ומתפעלת את המתקנים החל משנת 2019.

   

 • מתקני פרסום עירוני

  ברחבי העיר פרוסים מתקנים לפרסום עירוני מסוג בילבורד ומתקני פרסום על עמודי תאורה מסוג נונסטופ.
  במהלך 2016 קיימה הרשות מכרז למתן שירותי תחזוקה ותפעול של מתקנים אלו בו זכתה חברת ברעם פרסום מקורי בע"מ.

 • מרפסת העירייה

  שלטי פרסום על 2 דפנות מרפסת העיריה הממוקמת בין הרחובות אבן גבירול ומלכי ישראל. חברת מגה מדיה פרסום חוצות בע"מ זכתה במכרז שפירסמה הרשות ומתפעלת את המתקנים החל משנת 2019. בחודש מאי 2019 הוחלפו המתקנים למתקני שילוט דיגיטאלים.

עוד תחומי פעילות