ניהול מתחמים

הרשות פועלת לפיתוח והשבחה של מתחמים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי מתוך מטרה לייצר מקורות הכנסה מהשכרת שטחים ופעילות.

פרויקטים בתחום ניהול מתחמים

חווה חקלאית

חווה חקלאית

פיתוח חוות תלמי אביב באופן שיעשה שימוש בשטחה הנרחב של החווה לטובת תושבי העיר והציבור הרחב מחד, ויאפשר את המשך פעילותו של בית הספר מאידך.

לאתר החווה:
http://www.hachava.org.il

עוד תחומי פעילות