ניהול מתחמים

הרשות פועלת לפיתוח והשבחה של מתחמים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי מתוך מטרה לייצר מקורות הכנסה מהשכרת שטחים ופעילות.

פרויקטים בתחום ניהול מתחמים

  • חווה חקלאית

    בין השנים 2008-2018 ניהלה הרשות את חוות תלמי אביב הצמודה לגני יהושע, באופן שיאפשר את פיתוחה ושימוש בשטחה הנרחב של החווה לטובת תושבי העיר והציבור הרחב כמרכז פנאי ובילוי בטבע, זאת לצד המשך פעילותו של בית הספר החקלאי ההפועל בשטח החווה.

    בתחילת שנת 2019 הועבר ניהול המתחם לחברת גני יהושע.

  • נמל יפו

    משנת 2004 החלה הרשות לנהל את מתחם נמל יפו במסגרת שיפוץ ופיתוח של נמל יפו על מנת להפוך אותו לאזור בילוי ופנאי. בהמשך לתהליך השיפוץ, ניהלה הרשות את השטחים המסחריים והציבוריים בנמל יפו באמצעות מנהלת נמל, לרבות שיווק, תפעול ותחזוקת המתחם, וקידום אירועים ופעילויות שונות .

    בתחילת שנת 2018 הועבר ניהול המתחם לחברת אתרים.

עוד תחומי פעילות