יזמות

הרשות מנסה ליזום פרויקטים אשר מתבססים על שימוש בתשתיות, נכסים ומשאבים עירוניים קיימים לצורך יצירת הכנסות ישירות ועקיפות לעירייה.

פרויקטים בתחום היזמות

אוטו-תל שיתוף מכוניות

אוטו-תל שיתוף מכוניות

עיריית ת"א יפו והרשות הקימו מערך שירות של שיתוף מכוניות (Car Sharing) בתל אביב, על בסיס עקרון דומה לזה של מערך התל אופן. מערך שיתוף המכוניות מעמיד לרשות המנויים – תושבי אזור הפריסה והמבקרים בו – 260 מכוניות הפרוסות ברחבי העיר. במסגרת השירות מנוי יכול לשכור רכב בנקודה א' ולהחזירו לנקודה ב' באזור מתן השירות.

בהתבסס על בחינת מערכים דומים בעולם, סבורה הרשות כי השקת המערך עשויה להפחית בעתיד את כמות המכוניות בעיר ובהתאם הפחתת הנסיעה, לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את פליטת המזהמים בתחומי העיר.

לשם הקמה, תפעול ואספקת השירות התקשרה הרשות עם חברת car2go שיתוף רכבים TLV. השירות הושק באוקטובר 2017.

מיום ההשקה המסחרית ועד חודש מרץ 2019 נעשו בשירות למעלה מרבע מיליון נסיעות.

2018 – דוח שנתי אוטותל

לאתר אוטותל:
www.autotel.co.il

 

תל-אופן

תל-אופן

עיריית ת"א יפו מעודדת את השימוש באופניים ככלי תחבורה לנסיעות בעיר, כחלק מהמדיניות התחבורתית הכוללת של העירייה, השמה דגש על אמצעי תחבורה ידידותיים לסביבה, ועל מתן מגוון פתרונות תחבורה שיקטינו את הצורך בהתניידות עם רכבים פרטיים בעיר.

במהלך שנת 2010 נחתם הסכם עם חברת FSM להקמת מערך השכרת אופניים שכלל בעת ההקמה 1500 זוגות אופניים ו-150 תחנות עגינה בפריסה עירונית מלאה.

המערך הושק בסוף אפריל 2011. נכון למרץ 2019 מונה המערך 2,100 זוגות אופניים בכ- 200 תחנות.

מההשקה ועד חודש מרץ 2019 בוצעו בשירות למעלה מ- 13 מליון רכיבות.

לאתר תל אופן:
www.tel-o-fun.co.il

גגות סולארים

גגות סולארים

הרשות מקימה פאנלים סולאריים לייצור חשמל על גגות נכסים עירוניים. במסגרת זו, הקימה הרשות 38 מערכות על גגות בתי ספר במתכונת האסדרה השישית ובמתכונת מונה נטו.

במסגרת הפרויקט, משמשת הרשות יזם המתקין מתקנים סולאריים במימון עצמי, בתמורה לעמלה מתוך החיסכון בחשמל של הנכס הרלוונטי. בנוסף, הרשות מקימה מערכות נוספות עבור העיריה על גגות מבנים עירוניים שונים, בהן היא משמשת כמנהלת הפרויקט מטעם העיריה.

 

נון סטופ דיגיתל

נון סטופ דיגיתל

הרשות הקימה מערכת אשר שולבה בכרטיס ה"דִיגִיתֶל" – כרטיס התושב החדש של תושבי העיר. מערכת זו אפשרה ביצוע רכישות ומימוש הטבות והנחות בבתי עסק. באופן זה יהווה כרטיס התושב מועדון לקוחות של תושבי העיר, וזאת חלף פעילות מועדון מקסימום תל אביב שסיים את פעילותו במהלך שנת 2014. כרטיס הדיגיתל קושר לכרטיס האשראי של הלקוח. הפעילות בוצעה ע"י חברת מולטיפס אשר זכתה במכרז שפרסמה הרשות.

הפרויקט הסתיים במרץ 2017.

קוגנרציה במתחם 3700

קוגנרציה במתחם 3700

הרשות מקדמת עבור עיריית ת"א-יפו הכנת מכרז עבור הקמת מערכות אנרגיה מקומיות בשיטת קוגנרציה במתחם 3700 הממוקם מצפון לשדה דב ואשר מיועד לאכלס אלפי יחידות דיור.

מכרזים פתוחים בפרויקט קוגנרציה במתחם 3700
סיבים אופטיים

סיבים אופטיים

הרשות אחראית על ניצול תשתיות העיר לצורך הנחת קנים ריקים שישמשו את חברות התקשורת להנחת סיבים אופטיים.

במסגרת פרויקט זה מניחה הרשות צנרת ייעודית המשמשת את חברות התקשורת להנחת סיבים אופטיים עבור השירותים המסופקים על ידן.

הפרויקט הינו פרויקט מתמשך.

מקסימום תל אביב

מקסימום תל אביב

כרטיס תושב משולב עם כרטיס אשראי שהעניק הטבות ייחודיות לתושבי העיר.

הפרויקט הסתיים בשנת 2014.

.

.

.

.

עוד תחומי פעילות