אודות

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ הנה תאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית ת"א-יפו.

החברה הוקמה במאי 2000 במטרה לממש את הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה המוחשיים והרוחניים של העירייה, זאת במטרה ליצור לעירייה מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים, שיסייעו לביצוע פעולותיה המסורתיות לרווחת תושבי ת"א – יפו וקהילת העסקים הפועלת בעיר.

הרשות ממפה ומנתחת תחומי פעילויות שונים ומאתרת בכל אחד מהם פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי ואת מידת יישומם, ומחליטה, יחד עם גורמי העירייה הרלוונטיים, על ביצועם, בין היתר באמצעות שילוב גורמים עסקיים מהארץ או מחו"ל.

בעלי תפקידים

 • עידו שמיר, מנכ"ל
 • ליאור עזורי, סמנכ"ל ביצוע
 • יניב שקד, מנהל פיתוח עסקי
 • עו"ד בילי פיין, יועצת משפטית
 • רו"ח רחלי גרסטלר, מנהלת כספים
 • ליאב אייזנברג, מהנדס הרשות

דירקטורים

 • מר רון חולדאי, יושב ראש
 • מר מנחם לייבה, חבר
 • מר משה גילצר, חבר
 • גב' מירית איב רוזנבאום, חברה
 • גב' מאיה נורי שקד, חברה
 • מר ישראל זייברט, חבר
 • מר ליאור שפירא, חבר
 • גב' חן ביטון יוסף, חברה
 • מר רני שורץ, חבר
 • גב' ענבל בשן, חברה
 • מר סלאם שרקייה, חבר
 • מר עידן שני, חבר