אודות

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א יפו בע"מ הנה תאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית ת"א-יפו.

החברה הוקמה במאי 2000 במטרה לממש את הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה המוחשיים והרוחניים של העירייה, זאת במטרה ליצור לעירייה מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים, שיסייעו לביצוע פעולותיה המסורתיות לרווחת תושבי ת"א – יפו וקהילת העסקים הפועלת בעיר.

הרשות ממפה ומנתחת תחומי פעילויות שונים ומאתרת בכל אחד מהם פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי ואת מידת יישומם, ומחליטה, יחד עם גורמי העירייה הרלוונטיים, על ביצועם, בין היתר באמצעות שילוב גורמים עסקיים מהארץ או מחו"ל.

בעלי תפקידים

דירקטורים

 • מר רון חולדאי, יושב ראש
 • מר מנחם לייבה, חבר
 • מר משה גילצר, חבר
 • גב' מירית איב רוזנבאום, חברה
 • מר אסף מידני, חבר
 • גב' מאיה נורי, חברה
 • מר ליאור שפירא, חבר
 • מר משה חיים, חבר
 • גב' שלי דביר, חברה
 • אמיר סבהט, חבר
 • ישראל זייברט, חבר
 • לימור חלד, חברה
 • מרים כבוב, חברה