קוגנרציה במתחם 3700

הרשות מקדמת עבור עיריית ת"א-יפו הכנת מכרז עבור הקמת מערכות אנרגיה מקומיות בשיטת קוגנרציה במתחם 3700 הממוקם מצפון לשדה דב ואשר מיועד לאכלס אלפי יחידות דיור.