חדשות

דחיית מועדים במכרז 2/2018 להתקנה, תחזוקה, ותפעול של מתקנים עירוניים מוארים מסוג "בילבורד" ומתן זכויות פרסום על מתקנים אלו בעיר ת"א יפו

19/08/2018