שיווק פרויקטי נדל"ן

הרשות מטפלת בנכסים אשר השבחתם כרוכה בקידום תב"עות, הסכמי פינוי ובביצוע שיתוף פעולה עסקי עם בעלי האינטרסים השונים בנכסים. כמו כן, מתאמת הרשות את פעולותיה עם גופים שלטוניים במתחמים בהם השבחתם כרוכה בשיתוף פעולה עם גורמים אלו.

פרויקטים בתחום שיווק פרויקטי נדל"ן

שפע טל

שפע טל

קידום תב"ע להקמת מגדלי משרדים ושטחי מסחר במתחם של 36 דונם, בשטח הממוקם בצלע הדרום-מזרחית של צומת קפלן. כמחצית המתחם מוחכר להסתדרות ולגורמים פרטיים.

אושרה תוכנית האב למתחם ופרוגרמה של 450%-700% למגורים ותעסוקה.

שוק עליה

שוק עליה

קידום תב"ע  לבניית 77 יח"ד בשני בניינים ובתמורה , בניין אחד שיכלול 70 יח"ד שמיועדות להשכרה ע"י העירייה. בנוסף היזם יבנה עבור העירייה חניון ציבורי בן כ-260 מקומות חניה ויבצע עבודות פיתוח בתחום המתחם.

רוטשילד בת ים

רוטשילד בת ים

שיווק החלקה משתרעת על שטח שגודלו 4,297 מ"ר וממוקמת בפינת הרחובות בלפור ורוטשילד בבת ים. על החלקה בנויים מבנים חד ודו קומתיים בשטח כולל של כ – 1,200 מ"ר.

עוד תחומי פעילות