ניהול מתחמים

הרשות פועלת לפיתוח והשבחה של מתחמים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי מתוך מטרה לייצר מקורות הכנסה מהשכרת שטחים ופעילות.

פרויקטים בתחום ניהול מתחמים

נמל יפו

נמל יפו

הרשות מנהלת את השטחים המסחריים והציבוריים בנמל יפו באמצעות מנהלת הנמל. הפרויקט כולל פיתוח, שיפוץ, שיווק ותחזוקה של שטחי מסחר, בילוי ופנאי במחסנים הכלולים בשטח הנמל וכן פיתוח השטחים הציבוריים בנמל.

ניהול המתחם צפוי לעבור בשנת 2017 לידי חברת "אתרים".

לאתר נמל יפו:
https://www.namalyafo.co.il

חווה חקלאית

חווה חקלאית

פיתוח חוות תלמי אביב באופן שיעשה שימוש בשטחה הנרחב של החווה לטובת תושבי העיר והציבור הרחב מחד, ויאפשר את המשך פעילותו של בית הספר מאידך.

לאתר החווה:
http://www.hachava.org.il

עוד תחומי פעילות