ניהול מתחמים

הרשות פועלת לפיתוח והשבחה של מתחמים ונכסים עירוניים בעלי פוטנציאל עסקי מתוך מטרה לייצר מקורות הכנסה מהשכרת שטחים ופעילות.

פרויקטים בתחום ניהול מתחמים

חווה חקלאית

חווה חקלאית

פיתוח חוות תלמי אביב באופן שיעשה שימוש בשטחה הנרחב של החווה לטובת תושבי העיר והציבור הרחב מחד, ויאפשר את המשך פעילותו של בית הספר מאידך.

החווה החקלאית עברה בינואר 2019 לניהול חברת גני יהושוע.

נמל יפו

נמל יפו

הרשות ביצעה פרויקט אשר כלל שיפוץ ופיתוח של נמל יפו על מנת להפוך אותו לאזור בילוי ופנאי. בהמשך לתהליך השיפוץ, ניהלה הרשות את השטחים המסחריים והציבוריים בנמל יפו באמצעות מנהלת נמל, לרבות שיווק, תפעול ותחזוקת המתחם, וקידום אירועים ופעילויות שונות .

בתחילת שנת 2018 הועבר ניהול המתחם לחברת אתרים.

עוד תחומי פעילות